Covid Reglement Stade Alphonse Theis

Covid Reglement Stade Alphonse Theis

An der Annexe ass d'aktuellt Covid-19 Reglement ze fannen. Mir bieden all Supporter, souwuel vun der Heemekipp wéi och vun de Gäscht, sech un dës Regelen ze haalen. Nëmmen esou kann eise Sport, den eis all um Häerz läit, weider ausgeübt ginn.
 
Merci!

Document(s)

Doc icon covid.pdf