Neien Datum vum Stage!

Neien Datum vum Stage!

Opgrond vun der aktueller Situatioun ass de Stage nohannen geréckelt ginn.

Déi nei Datumer:

1.Woch:
20.07.2020 - 24.07.2020

2.Woch:
27.07.2020 - 31.07.2020

En raison de la situation actuelle, le stage a été déplacé à une date ultérieure:

1ière semaine:
20.07.2020 - 24.07.2020

2ieme semaine:
27.07.2020 - 31.07.2020Unmellen:

https://bit.ly/stageswifthesper