Weider Interviews

Weider Interviews

Nodems an de läschte Wochen epuer Spiller hei um Site interviewt ginn sinn, fann Dir hei am Unhang déi weider Interviewen, déi och an eisem "Swift Journal" veröffentlecht ginn sinn. Des Kéier dobäi:
Interview 1: Tom Keup, Cédric Kockelmann, Valentin Sannier, Ivan Albanese

Interview 2: Fabio Mendes, Yannick Suzanne

Interview 3: Brian Babit, Mohammed Ghaz, Mirko Albanese, Aydine Correia