Eurocup 2020 annuléiert

Eurocup 2020 annuléiert

Opgrond vun der aktueller Laach, an der ongewësser Zukunft, an en vue dat d'Gesondheet vun eis all méi wichteg ass, huet de Swift schwéieren Häerzens d'Decisioun geholl dat den traditionellen, säit 29 Joer Bestoenden Eurocup dëst Joer annuléiert gëtt. 2021 si mer zeréck!